Ràdio Cotorra
A través de un conjunt de bombollas en quadres