▇ Assemblea general ▇

30/12/2019

Assemblea / Cuina Timonera

Assamblea (Foto del día)

Un any més us volem felicitar per seguir fent el que podem amb el que tenim. En construcció permanent.

 1. Benvinguts i benvingudes / Presentació i acollida.
 2. Organització de l’assemblea (criteris, rols i temps)
 3. Lectura de l’acta anterior.
 4. Ordre del dia:
  • Temes associatius :
   • relació casa / associació / poble.
   • creació de xarxes
   • tresoreria comptes 2019.
  • El dia a dia de l’associació:
   • anàlisi dels esdeveniments i residències anuals.
   • treballs de manteniment.
   • lectura de propostes sòlides
  • Pròxims projectes de construcció
 1. Precs i preguntes.
 2. Avaluació de la sessió.

Fitxa per crear propostes sòlides
 • Títol breu i explícit.
 • Nom(s) i data: qui proposen.
 • Antecedents: hª, descripció del problema o oportunitat.
 • Objectius: què s’intenta aconseguir amb la proposta.
 • Acció proposada.
 • Beneficis possibles.
 • Dificultats/ riscos potencials.
 • Alternatives.

Un bon moment per fer propostes sòlides!
En construcció permanent.
Fem el que podem amb el que tenim.
#CanTimoner

precs i preguntes — Darrera part d’una assemblea, conferència, etc., dedicada a interpel·lar el qui ha presidit l’acte. ( de: Vocabulari pràctic de l’associacionisme )