Elisa Martínez

«ÈXIT»

18/09 – 09/10/2016

Exposició

EXIT de Elisa Martínez
L’inauguració és a les 20h abans del concert de GATE4 .

ÈXIT és una instal·lació Interdisciplinar on l’escultura, el vídeo i la instal·lació escenogràfica generen un recorregut narratiu. El projecte sorgeix a partir de la idea de regalar una escultura de bronze als meus pares. De manera intuïtiva apareix la figura del “ Premi Goya “ com a símbol popular de reconeixement artístic. La figura del Premio Goya La peça té connotacions conceptuals i d’art pop , a més de provocar el vell debat sobre l’apropiació. Interpel·la la definició d’artista i conté cert anàlisi de la nostra posició dins el sistema psicopolític . Sense abandonar el sentit de l’humor , mostra la incomprensió social i frustració de l’artista anònim en contraposició a la seva constància . Però també conté un costat íntim i psicològic que ens apropa a la teoria de la inevitable fusió entre l’art i la vida. Reflexiona sobre la relació paterna filial i l’autoestima, per finalment acostar-se a l’art des del seu costat màgic , terapèutic i la seva utilitat decorativa

Elisa Martínez — ÈXIT

ÈXIT es una instalación Interdisciplinar donde la escultura, el vídeo y la instalación escenográfica generan un recorrido narrativo. El proyecto surge a partir de la idea de regalar una escultura de bronce a mis padres. De modo intuitivo aparece la figura del “Premio Goya” como símbolo popular de reconocimiento artístico. La pieza tiene connotaciones conceptuales y de arte pop, además de provocar el viejo debate sobre la apropiación. Interpela la definición de artista y contiene cierto análisis de nuestra posición dentro del sistema psicopolítico. Sin abandonar el sentido del humor, muestra la incomprensión social y frustración del artista anónimo en contraposición a su constancia. Pero también contiene un lado íntimo y psicológico que nos acerca a la teoría de la inevitable fusión entre el arte y la vida. Reflexiona sobre la relación paterna filial y la autoestima, para finalmente acercarse al arte desde su lado mágico, terapéutico y su utilidad decorativa.

Elisa Martínez & Co.
elisamartinezandco.com

Video (parte de la Instalación)