▇ Assemblea general ▇

diumenge 30/12 — 18:00

Assemblea

 1. Benvinguts i benvingudes / Presentació i acollida.
 2. Organització de l’assemblea (criteris, rols i temps)
 3. Lectura de l’acta anterior.
 4. Ordre del dia:
  • Temes informatius i estratègics:
   • relació casa / associació / poble
   • canvi de nom, adressa i estatuts de l’associació
   • tresoreria comptes 2017/18.
  • Temes creatius:
   • anàlisi dels esdeveniments i residències anuals.
   • visibilitzar els treballs de manteniment i construcció.
   • lectura de propostes sòlides (mireu fitxa).
  • Temes decisius: Contracte propietaris.
 1. Precs i preguntes.
 2. Avaluació de la sessió.

I amb un pernil, donatiu d’un soci, acomiadarem la sessió i l’any junts!
Per molts d’anys en construcció permanent!

Fitxa per crear propostes sòlides:
 • Títol breu i explícit.
 • Nom(s) i data: qui proposen. Antecedents: hª, descripció del problema o oportunitat.
 • Objectius: què s’intenta aconseguir amb la proposta.
 • Acció proposada.
 • Beneficis possibles.
 • Dificultats / riscos potencials.
 • Alternatives.