Consentiment & Contacte conscient

Taller

La majoria de les persones tenen un nombre limitat de rols en relacions físiques íntimes. Són actius o passius, donants o receptors.
Podem fer-nos més conscients dels nostres rols i mirar les diferents experiències a través de diversos exercicis i jocs de rol.
En aquest taller aprendrem sobre la roda de consentiment de Betty Martin i sobre com ser conscients de les interaccions físiques i no físiques.
En el treball de parella (vestit, sense nuesa), farem noves experiències i reflexionarem sobre ells, passant dels exercicis pràctics a la teoria i tornant a les interaccions.

Taller impartit per Bettina Semmer, artista resident a Can Timoner.
www.bettinasemmer.de
Duració 2 hores. Espai polivalent
Col·laboració: 15 €
Per participar contacta : https://cantimoner.org/contact