somewhat paler

Dansa de Barbara Sánchez (Sevilla)

03/09/2016

Festival s'Illo / Dansa

“Somewhat paler” proposa una exploració dels afectes relacionats amb la pena a través del treball amb l’acció física en viu. Partint de la idea “junguiana” de “arquetip”, han aparegut en el procés de creació una sèrie de figures dramàtiques en les quals es condensen diferents aspectes del que anomenam en general “tristesa”.