Catalina Obrador — Ca'n Timoner

Flipbook

en Santanyí

El 22 de Junio — ¡mañana! — vuelve el encuentro anual de FLIPBOOK de la mano de Susanne Helmes . Un grupo de artistas de ca­rac­terí­sti­cas variadas se encuentran en la plaza del pueblo de Santanyí para inter­cam­biar accio­nes, desar­rol­lar per­for­man­ces y pen­sar sobre la pre­gun­ta ¿qué es un lugar ideal para vivir?

El en­cuentro será a partir de las 11 h de la mañana hasta las 13:30 aproxi­mada­mente.

Después por la tarde y ya en la terraza de CAN TIMONER, al­rede­dor de las 20 h. y al ritmo solar, tendrá lugar una per­for­mance inter­activa con el Sol y el paisaje vecinal.

Gratuito!


21/06/2017

Sobre el projecte


El projecte CAN TIMONER és un lloc de trobada i creació en el medi rural.

CAN TIMONER és una associació cultural.

Per gaudir de les activitats de l’associació t’has de fer soci amb una qüota simbòlica d’un euro anual.

Ser soci no comporta cap obligació. La primera vegada que vinguis et ferem soci i després podràs tornar quantes vegades vulguis abonant només el preu de l’entrada de l’activitat, si en té (com per exemple un concert).