Catalina Obrador — Ca'n Timoner

Assemblea General 25.11.2017

Acte

Participants: Mar, Catalina, Jeroni, Felix, Berenice, Eva, Mariana, Guillem,
Nanci, Tereta, Mercedes, Tomeu

1. Benvinguts i benvingudes / Presentació i acollida

2. Organització de l´assemblea (criteris, rols i temps)

 • Explicar l´ordre del dia
 • Tresoreria comptes 2016/17
  • Relació casa/ associació/ poble
 • Temes creatius:
  • Projectes actuals i consulta
  • Lectura de propostes sòlides
 • Temes decisius: Comissió i calendari
 • Precs i preguntes
 • Avaluació de la sessió
  • Donar els rols de comunicació: Vigilar temps – Mercedes; Avaluació emocional – Mariana; Mediació – entre tots; Full d’avaluació – Eva
  • Repàs dels temes de la última assemblea.

3. Tresoreria comptes 2016/17 (10 minuts)

 • Temes: Balanç, Liquidació actual, despeses, fixes, quotes socis. Activitats no fetes (aniversari, paella popular), infraestructura, adequació d’espais, altres inversions, bar, intercanvi ús d’espais, activitats gratuïtes, activitats de pagament.
 • Preguntes (2 minuts)
 • Quota dels socis, discussió sobre registrar socis.
 • Necessitem comissió de treball, sistematitzar totes les caixes per fer les coses millors. Primer any que Can Timoner està net de deutes.

4. Relació casa/associació/poble

Jeroni explica que s’ha trobat oblidat i invadit perquè hi ha un problema de comunicació de part de la directiva cap a ell. Com la bona continuació de Can Timoner és un tema emocional per tot el grup, no es resol en pocs minuts. Crearem una comissió per aquest tema per trobar solucions amb quines estem tots d’acord. Data de la trobada encara no està fixada. L’objectiu de tots és el mateix, volem trobar solucions per a continuar en la millor forma possible.

5. Projectes actuals ja programats:

Taller d´infants cada 2/4 setmanes de Ivonne; Concert de Swing pendent; Residencia del pintor Tomeu Estelric; Concert de violí, música clàssica; Festa d´aniversari de Txell al 15.12.17

6. Lectura de propostes sòlides:

 • Tereta
  • Projecte de recerca aplicada a Mondragó
  • Projecte sobre alga a Cala Santanyí
 • Jeroni
  • Crear comissió per criar el jardí a Can Timoner
  • Crear comissions de teatre (art i dansa)
 • Mar
  • Soulwriters tornen aquest estiu
  • Exposició de foto i música de jazz
 • Catalina
  • Presentació dels nous fitxers per fer propostes

7. Joc interactiu amb fulles de 3 preguntes sobre Can Timoner

8. Avaluació de la sessió:

 • Eva: tot bé.
 • Mariana: hi ha coses per parlar. Posem les coses sobre la taula per criar un espai més interessant. Hi ha temes emocionals que hem de confrontar i a partir d’aquí amb la llum podem crear alguna cosa nova.

31/03/2018