Catalina Obrador — Ca'n Timoner

Dissabte fet

Fem dissabte!

Anivellat el terra, reciclat de cartrons, neteja i ordre de materials, ombracle, dinar, parlar, etc,21/05/2016